Menu
Your Cart

Perme plus insecticid concentrat 50ml

Perme plus insecticid concentrat 50ml
Perme plus insecticid concentrat 50ml
  • Stoc: In Stoc
  • Brand: ORMA TORINO
  • Model: 051-50
  • Pretul include: TVA
28,56 RON
Cumparati astazi si comanda va fi livrata:
Luni, 22 Iulie - Marti, 23 Iulie

Informatii utile

* aparatele cu  ultrasunete nu actioneaza prin obstacole : pereti, acoperis, geamuri.
* aparatele cu ultrasunete au efect directional
* in cazul in care un produs achizitionat din magazinul nostru nu este potrivit pentru dumneavoastra ne puteti Contacta.
* daca nu ati primit mail/sms pentru confirmarea comenzii va rugam sa ne  Contactati.
* Imaginile produselor au caracter informativ.

PERME PLUS

COMPOZIȚIE:
100 grame de produs conțin:
Permetrină tehnică (25/75) .................. g 15,2 (168,7 g/l)
Tetrametrină tehnică ........................... g 2,5 (27,75 g/l)
Piperonilbutoxid pur ............................ g 5,2 (57,72 g/l)
Coformulanți până la ........................... g 100,0

CARACTERISTICI: PERME PLUS este un insecticid concentrat cu acțiune de combatere și reziduală, care trebuie diluat în apă înainte de utilizare. Produsul este inodor și nu este inflamabil, garantând astfel o mai mare siguranță în timpul utilizării și având un impact mai redus asupra mediului. PERME PLUS este un insecticid format din Permetrină, un piretroid fotostabil cu acțiune reziduală și din Tetrametrină, un piretroid cu pronunțată acțiune de combatere și de scoatere din cuiburi. Asocierea acestor substanțe face ca insecticidul să aibă o acțiune rapidă și ireversibilă, acționând prin contact și prin ingerare și cauzând o alterare a sistemului nervos al insectelor țintă. Permetrina și Tetrametrina sunt sinergizate și protejate de degradarea enzimatică prin acțiunea Piperonil butoxidului, care facilitează de asemenea și penetrarea prin stigmatele insectelor.

DOMENII DE UTILIZARE: PERME PLUS este un insecticid concentrat care trebuie diluat în apă și apoi nebulizat pe pereți sau pulverizat pe podele, în colțuri, interstiții și crăpături din ziduri. Este indicat pentru combaterea unei game largi de insecte zburătoare și târâtoare, cum ar fi muștele, moliile, țânțarii, țânțarii tigru, viespile, gândacii, furnicile, căpușe care infestează spațiile zootehnice cum ar fi staule și crescătorii, adăposturi de animale, cuști, canise și grajduri, clădiri de uz civil, industrial, agricol, locuințe, edificii publice, zone de colectare și depozitare a deșeurilor urbane, instalații de eliminare a deșeurilor, și de asemenea spații infestate de căpușe. PERME PLUS poate fi distribuit cu pulverizatoare manuale, pompe de spate, lănci de stropit și/sau atomizoare de stropit, nebulizatoare sau termonebulizatoare, în funcție de necesități și de suprafețele care trebuie tratate.

MODALITĂȚI ȘI DOZE DE APLICARE:PERME PLUS se utilizează diluat în apă în următoarele doze:- Pentru controlul insectelor zburătoare în spații interioare (muște, molii, țânțari, țânțari tigru, viespi) diluați 0,8-1,2 ml într-un litru de apă (0,8-1,2%). Soluția trebuie nebulizată în mediul ambiant, 1 litru pentru 450 mc.- Pentru controlul insectelor târâtoare în spații interioare (gândaci, furnici, molii), diluați 1,5-2 ml într-un litru de apă. Soluția insecticidă trebuie pulverizată pe suprafețele frecventate de insecte, 1 litru la fiecare 20 mp.

VALABILITATE: produsul conservat la temperatura camerei, în ambalajul original, își păstrează caracteristicile nealterate timp de cel puțin 2 ani.

ATENȚIE: Societatea producătoare nu își asumă nicio răspundere pentru eventuale daune provocate persoanelor sau bunurilor de o utilizare necorespunzătoare a produsului. Cine utilizează produsul este responsabil și față de terți.
Fraze de pericol (H): H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. H351: Susceptibil de a provoca cancer. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (P): P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. P264: Spălaţi-vă bine părțile de contact bine după utilizare. P272: Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P273: Evitati dispersarea în mediu. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P391: Colectati scurgerile de produs. P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P337 + P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P501: Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată în conformitate cu reglementările locale.

AMBALARE: flacon x 50 ml.

Spune-ti opinia

Nota: Codul HTML este citit ca si text!
Rau Bun
Captcha
0.55s